Política de Privacitat

El titular del Lloc web https://fedicv.org/ és FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com el responsable del tractament de dades personals subministrades pels seus usuaris.

El tractament de les dades personals que es realitza a través del present Lloc web observa el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament.

  1. Informació sobre protecció de dades

Si l’usuari decideix sol·licitar informació en el nostre Lloc web, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de la fi al qual està destinat el nostre Lloc web, que és el de la informació i promoció dels nostres serveis, tots ells disponibles en el nostre Web. En cap cas seran utilitzats per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han sigut voluntàriament introduïts en el Web.

Les dades personals que l’usuari ens proporcione seran tractats, havent sigut informat dels fins del tractament i resta d’informació amb anterioritat en fer clic en el botó “ENVIAR”.

Els que voluntàriament faciliten les seues dades al titular del Web per qualsevol dels mitjans establits a aquest efecte a cada moment, han tingut a la seua disposició de manera transparent i clar, en haver fet clic en la casella corresponent, els següents aspectes:

1.1 El RESPONSABLE del tractament és FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, domicili en Centre de L’Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València) i NIF: G96783410.

1.2 Els FINS del tractament són els següents:

• la gestió de la petició, sol·licitud o consulta, i el manteniment de les relacions entre el Web i els seus usuaris, promoció de l’activitat de la Federació.

1.3 La BASE JURÍDICA per al tractament es basa en la relació establida, en el compliment d’obligacions legals i en el seu consentiment inequívoc, en cas d’haver-se prestat. L’informem que pot revocar el seu consentiment en tot moment, a través d’un mitjà fàcil i senzill. En cas en què es tracte de persones de contacte d’una persona jurídica, la base jurídica del tractament és l’interés legítim d’aquesta entitat en el manteniment de les relacions amb aquesta persona jurídica.

1.4 L’informem que el TERMINI DE CONSERVACIÓ de les seues dades serà el de la vigència del contracte i després de la seua finalització, en el cas en què siga determinat per la Llei, mentre perdure l’obligació de conservació i si escau durant el termini de prescripció de les accions corresponents. CONSERVAREM les seues dades en el cas en què la base jurídica siga el consentiment mentre no revoque la seua autorització, i una vegada revocada, es fixarà segons el criteri d’esgotar els terminis de prescripció d’accions.

1.5 DESTINATARIS: no es preveuen destinataris de les seues dades, excepte obligació legal.

1.6 Li garantim els seus DRETS d’accedir, rectificar o suprimir les seues dades, així com el seu dret de limitació o portabilitat, segons la informació restant que s’ofereix en aquesta Política de Privacitat.

Dades de contacte del *DPD: mcordoba@santosasociados.com

  1. Informació sobre els usuaris

Sí que registrem les seues dades d’IP (Internet *Protocol) assignat a l’abonat titular de la línia telefònica en el moment de la connexió amb el present Web, per a la finalitat de seguretat i col·laboració amb la Justícia. Les dades seran conservades pel prestador de serveis el temps marcat per la legislació vigent.

  1. Drets d’Accés, Rectificació, Oposició, Supressió, Limitació, a no ser objecte de decisions automatitzades i Portabilitat

En qualsevol moment, l’usuari té dret a accedir a la seua informació, a rectificar-la si les seues dades són errònies, a oposar-se a alguna mena de tractament associat al manteniment de la relació contractual o a l’interés legítim del responsable del tractament, en el seu cas, a revocar el consentiment atorgat, a sol·licitar la limitació o supressió del seu tractament, a no veure’s sotmés a decisions automatitzades, i a donar-se de baixa dels serveis de FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquests drets poden fer-se efectius prèvia acreditació de la personalitat en les formes i en els terminis establits en el Reglament General de Protecció de Dades, dirigint un escrit a la a l’adreça postal que figura en l’Avís legal del Web.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics, en el seu cas, estan ajustats a la normativa establida en el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

  1. Informació restant sobre protecció de dades.

La següent informació és informació ampliada sobre protecció de dades, a disposició en qualsevol moment:

INFORMACIÓ LLICÈNCIES

Informació sobre protecció de dades. El responsable del tractament és: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Dades de contacte del DPD: mcordoba@santosasociados.com Fins: SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES. GESTIÓ, CONTROL, ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I SEGUIMENT DELS PARTICIPANTS. Es tractaran dades de salut en cas en què facilite certificat mèdic o certificat de minusvalidesa. En cas de menors d’edat o incapacitats, haurà d’autoritzar els progenitors o representants legals. La base jurídica del tractament és el contracte, el compliment d’una obligació legal i el consentiment, en el seu cas, revocable en qualsevol moment. El criteri establit per a la conservació de les seues dades és el termini de prescripció d’accions. En cas en què la base del tractament fora el consentiment, les dades es conservaran fins a la revocació del consentiment o l’oposició al tractament i, posteriorment, durant el termini d’interposició de reclamacions. Els destinataris de les seues dades és l’administració tributària, administració o organisme o Federació gestora de les llicències, entitat mèdica i entitats bancàries, en el seu cas. Té a la seua disposició l’exercici dels drets d’accés inclòs el dret a obtindre còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, supressió o esborrat en el seu cas, portabilitat i limitació del tractament, mitjançant un escrit davant el responsable del tractament a la següent adreça: Centre de L’Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València), *Tel: 963917489, E-mail: administracion@fedicv.org. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

INFORMACIÓ CLUBS

Informació sobre protecció de dades. El responsable del tractament és: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Dades de contacte del DPD: mcordoba@santosasociados.com Fins: GESTIÓ, CONTROL, ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I SEGUIMENT, ENVIAMENT DE COMUNICACIONS INFORMATIVES. La base jurídica del tractament és el contracte subscrit, el compliment d’una obligació legal, l’interés legítim en el cas de persones de contacte dels clubs i el consentiment, en el seu cas, revocable en qualsevol moment. El criteri establit per a la conservació de les seues dades és el termini de prescripció d’accions. En cas en què la base del tractament fora el consentiment, les dades es conservaran fins a la revocació del consentiment o l’oposició al tractament i, posteriorment, durant el termini d’interposició de reclamacions. Els destinataris de les seues dades són els membres dels clubs i Federació d’esports. Té a la seua disposició l’exercici dels drets d’accés inclòs el dret a obtindre còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, supressió o esborrat en el seu cas, portabilitat i limitació del tractament, mitjançant un escrit davant el responsable del tractament a la següent adreça: Centre de L’Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València), *Tel: 963917489, E-mail: administracion@fedicv.org. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

PROVEÏDORS

Informació sobre protecció de dades. El responsable del tractament és: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Dades de contacte del DPD: mcordoba@santosasociados.com Les dades personals seran tractats per a la finalitat de gestió de proveïdors i de pagaments. El criteri establit per a la conservació de les seues dades és el termini de prescripció d’accions. La base jurídica del tractament és el contracte subscrit, el compliment d’obligacions legals, l’interés legítim en el cas de persones de contacte de persones jurídiques. Els destinataris de les seues dades és l’administració tributària i entitats bancàries, en el seu cas. Té a la seua disposició l’exercici dels drets d’accés inclòs el dret a obtindre còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, supressió o esborrat en el seu cas, portabilitat i limitació del tractament, mitjançant un escrit davant el responsable del tractament a la següent adreça: Centre de L’Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València), *Tel: 963917489, E-mail: administracion@fedicv.org. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control

XARXES SOCIALS

Informació sobre protecció de dades. Les dades del seu perfil i tots aquells subministrats per vosté passen a formar part d’un tractament de dades i se li tindrà per persona interessada en la nostra empresa. Vosté ha de saber i en fer-se amic o seguidor del perfil o compte de l’empresa que les dades que vosté tinga en obert podran ser tractats per nosaltres per a la finalitat d’informació sobre la mateixa o sobre serveis que puga prestar. Les seues dades també podran ser consultats per altres membres que s’hagen fet amics o agregat a aquesta empresa, sent vosté qui pot decidir el seu grau de privacitat en la xarxa social. El responsable del tractament és: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Dades de contacte del *DPD: mcordoba@santosasociados.com
La base jurídica és el consentiment, que vosté assumeix una vegada que ha decidit formar part del compte, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. No es conservaran les seues dades una vegada que vosté haja decidit no formar part de la xarxa, compte o perfil d’aquesta entitat. En cas en què desitge exercitar els drets d’accés inclòs el dret a obtindre còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, supressió o esborrat en el seu cas, portabilitat i limitació del tractament, dirigisca’s per escrit a *Centre de L’*Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València), *Tel: 963917489, E-mail: administracion@fedicv.org, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Scroll to Top